O firmie

Międzynarodowy gracz

Eryk (wcześniej BIC Electric) jest dostawcą usług technicznych działającym na arenie międzynarodowej. Szukamy nisz rynkowych i w nich obsługujemy duże przedsiębiorstwa przemysłowe. Lubimy wyzwania: im zadanie trudniejsze i im dalej stąd, tym lepiej.
Podejmując współpracę z Erykiem, nasz Klient zyskuje dostawcę usług elektrycznych i mechanicznych, który uwalnia go od niewdzięcznej roboty papierkowej związanej z zapewnieniem wiz, zakwaterowania, transportu itp.
Ułatwiamy naszym Klientom szybkie i elastyczne dopasowanie zasobów do aktualnych potrzeb, dzięki czemu mogą oni uniknąć różnorakich kosztów związanych z powiększaniem i redukcją własnej siły roboczej. Ponadto optymalizujemy koszty i zwiększamy konkurencyjność zarówno naszego Partnera jak i naszą poprzez pozostawienie projektowania i zaopatrzenia w materiały w rękach Klienta i wzięcie na siebie wykonawstwa prac.

Specjaliści i międzynarodowe projekty

Działalność na arenie międzynarodowej wymaga doskonałej znajomości prawa pracy i przepisów. W krajach, w których działamy, przestrzegamy wszelkich lokalnych regulacji związanych z prawem pracy, wymogami BHP, obowiązkami rejestracyjnymi, a także ze stawkami minimalnymi.
Całą naszą działalność prowadzimy w języku angielskim. Jako międzynarodowa organizacja kładziemy duży nacisk na przejrzystą i sprawną komunikację i oferujemy naszym specjalistom szlifowanie umiejętności językowych.

Organizacja i historia

  • Założona w roku 2004
  • Pracownicy: ~250
  • Powiązane ze sobą spółki w Danii, Norwegii, Polsce, Niemczech i Ghanie
  • +160 projektów rocznie
  • Projekty na całym świece – w ciągu 15 lat ponad 40 krajów

Historia

Firma Eryk (wcześniej BIC Electric) powstała w Polsce w roku 2004 pod nazwą Baltic Industries & Consulting Sp. z o.o. Wtedy firma wykonywała przede wszystkim usługi instalacyjne dla branży budowlanej w Danii. Po 10 latach działalności, w 2014, Eryk zatrudniał już ponad 120 pracowników w 4 spółkach. Nasi pracownicy przemierzają świat pracując przy rozmaitych projektach zarówno na lądzie jak i offshore.
Obecnie nasza firma składa się z powiązanych ze sobą spółek: Eryk (wcześniej BIC Electric) w Polsce, Danii i Norwegii, w Niemczech i w Afryce Zachodniej – w Ghanie.

Nasza firma wspiera

Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio 2020 – Eryk wspiera wysiłki sportowe Duńskiej Drużyny Paraolimpijskiej Tokio 2020. Uważamy, że każdy powinien mieć szansę na spełnienie swoich marzeń. Bardzo się cieszymy, że możemy stać się nawet niewielką częścią historii  Drużyny Paraolimpijskiej.

Ghana Greentech Academy – szkoła techniczna, położona w pobliżu skalistego regionu Mim w Ghanie. W styczniu 2019 r. Eryk (wcześniej BIC Electric) przekazał placówce sprzęt i narzędzia niezbędne w szkoleniu nowego pokolenia techników. W ramach programu wymiany zawartego między Eryk a Greenteach Academy, najlepsi absolwenci będą mieli okazję jeszcze w tym roku szlifować swoje umiejętności w Europie (Dania i Polska).

Przeczytaj więcej o naszych planach tutaj (ang.).

Więcej informacji na temat Ghana Greentech Academy:  tutaj (ang.).

Wood And Brass Band – młodzieżowa orkiestra dęta

W 2018 roku wsparliśmy Wood And Brass Band – energiczny, młody zespół z naszego regionu. Dzięki naszej darowiznie udało im się wziąć udział w konkursie w Chinach i przy okazji zobaczyć Wielki Mur. Zapraszamy na ich stronę internetową.

Lekarze Bez Granic (Médecins Sans Frontières) to międzynarodowa pozarządowa organizacja charytatywna, która udziela pomocy medycznej milionom ludzi znajdującym się w sytuacjach kryzysowych na całym świecie. Tam, gdzie państwowe systemy opieki zdrowotnej zawodzą, Lekarze Bez Granic udzielają pomocy najbardziej potrzebującym.

www.msf.org

BIC supports MSF

FUNDACJA POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ (PCPM) jest organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000259298), udzielającą pomocy humanitarnej, rozwojowej i ratunkowej na świecie, przy zachowaniu zasad bezstronności, neutralności i niezależności. PCPM niesie pomoc tysiącom uchodźców syryjskich w Libanie oraz głodującym mieszkańcom Sudanu Południowego, również w sąsiedniej Ugandzie. Ponadto realizuje szereg projektów pomocy rozwojowej w Etiopii, Kenii, Gruzji oraz w Palestynie. Stanowiący integralną część fundacji Zespół Ratunkowy PCPM złożony z doświadczonych ratowników medycznych i lekarzy niesie pomoc medyczną i humanitarną ofiarom konfliktów zbrojnych oraz klęsk żywiołowych na całym świecie.

www.pcpm.org.pl

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej zapewnia opiekę i schronienie zagubionym, zabłąkanym i porzuconym zwierzętom, które w wyniku zdarzeń losowych nie są w stanie samodzielnie egzystować. Schronisko poszukuje dla nich nowych domów, w których będą czuć się kochane i bezpieczne, zapewnia opiekę medyczną i rehabilitację oraz wsparcie adopcyjne.

schronisko.dobraszczecinska.pl