O firmie

Międzynarodowi od początku

Grupa BIC jest dostawcą usług technicznych działającym na arenie międzynarodowej. Szukamy nisz rynkowych i w nich obsługujemy duże przedsiębiorstwa przemysłowe. Lubimy wyzwania: im zadanie trudniejsze i im dalej stąd, tym lepiej.
Podejmując współpracę z Grupą BIC, nasz Klient zyskuje dostawcę usług elektrycznych i mechanicznych, który uwalnia go od niewdzięcznej roboty papierkowej związanej z zapewnieniem wiz, zakwaterowania, transportu itp.
Ułatwiamy naszym Klientom szybkie i elastyczne dopasowanie zasobów do aktualnych potrzeb, dzięki czemu mogą oni uniknąć różnorakich kosztów związanych z powiększaniem i redukcją własnej siły roboczej. Ponadto optymalizujemy koszty i zwiększamy konkurencyjność zarówno naszego Partnera jak i naszą poprzez pozostawienie projektowania i zaopatrzenia w materiały w rękach Klienta i wzięcie na siebie wykonawstwa prac.

Specjaliści od pracy ponad granicami państw

Działalność na arenie międzynarodowej wymaga doskonałej znajomości prawa pracy i przepisów w różnych krajach. W krajach, w których Grupa BIC wykonuje prace, przestrzegamy wszelkich lokalnych regulacji związanych z prawem pracy, wymogami BHP, obowiązkami rejestracyjnymi, a także ze stawkami minimalnymi.
Całą naszą działalność prowadzimy w języku angielskim. Jesteśmy międzynarodową organizacją działającą ponad granicami państw ponieważ taki cel nam przyświecał od samego początku.

Organizacja i historia

  • Założona w roku 2004
  • Pracownicy: ~250 – spodziewany wzrost do 300 w ciągu roku 2019
  • Powiązane ze sobą spółki w Danii, Norwegii i Polsce
  • Projekty na całym świece – ponad 20 krajów w zeszłym roku

Historia

Grupa BIC powstała w Polsce w roku 2004 pod nazwą Baltic Industries & Consulting Sp. z o.o. Wtedy firma wykonywała przede wszystkim usługi instalacyjne dla branży budowlanej w Danii. Po 10 latach działalności, w 2014, Grupa BIC zatrudniała już ponad 120 pracowników w 4 spółkach. Nasi pracownicy przemierzają świat pracując przy rozmaitych projektach zarówno na lądzie jak i offshore.
Obecnie Grupa BIC składa się z powiązanych ze sobą spółek BIC Electric w Polsce, Danii i Norwegii oraz z duńskiej spółki Baltic Industries & Consulting.

Nasza firma wspiera

Lekarze Bez Granic (Médecins Sans Frontières) to międzynarodowa pozarządowa organizacja charytatywna, która udziela pomocy medycznej milionom ludzi znajdującym się w sytuacjach kryzysowych na całym świecie. Tam, gdzie państwowe systemy opieki zdrowotnej zawodzą, Lekarze Bez Granic udzielają pomocy najbardziej potrzebującym.

www.msf.org

BIC supports MSF

FUNDACJA POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ (PCPM) jest organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000259298), udzielającą pomocy humanitarnej, rozwojowej i ratunkowej na świecie, przy zachowaniu zasad bezstronności, neutralności i niezależności. PCPM niesie pomoc tysiącom uchodźców syryjskich w Libanie oraz głodującym mieszkańcom Sudanu Południowego, również w sąsiedniej Ugandzie. Ponadto realizuje szereg projektów pomocy rozwojowej w Etiopii, Kenii, Gruzji oraz w Palestynie. Stanowiący integralną część fundacji Zespół Ratunkowy PCPM złożony z doświadczonych ratowników medycznych i lekarzy niesie pomoc medyczną i humanitarną ofiarom konfliktów zbrojnych oraz klęsk żywiołowych na całym świecie.

www.pcpm.org.pl

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej zapewnia opiekę i schronienie zagubionym, zabłąkanym i porzuconym zwierzętom, które w wyniku zdarzeń losowych nie są w stanie samodzielnie egzystować. Schronisko poszukuje dla nich nowych domów, w których będą czuć się kochane i bezpieczne, zapewnia opiekę medyczną i rehabilitację oraz wsparcie adopcyjne.

schronisko.dobraszczecinska.pl