Text input / Wpisz tekst

What is the Whistleblower system for?

If you have observed any behavior at work or related to work, which you find or suspect to be unfair, discriminative, illegal or criminal in nature, you can send an anonymous message which will be delivered to BIC Electric top management. It is not only intended for our employees, customers, suppliers or other stakeholders, but also for third persons. No registration is necessary. Anyone who thinks that their report could contain important or useful information for BIC Electric is welcome to send it to us.

 

What happens when I use the Whistleblower system?

All information received this way will be kept confidential during the entire time of investigation and also later. The connection between your computer and the server is SSL encrypted (https protocol and a padlock icon next to the address of the web page) and neither the administrator of the website, the owner of the website server nor any third persons will have any access to the messages submitted or the data allowing for the identification of the sender. The messages are not stored on the server either. It is possible to upload .jpg, .jpeg, .gif, .png, .pdf files smaller than 3 MB.

The messages will be delivered anonymously and directly to top management who will investigate and take action if necessary. Some issues will be discussed during the Management Forum meetings.
Because of its anonymity, we will have no way of responding to you, unless you choose to leave contact information – this is up to you.

 

What is the Whistleblower not for?

You should not raise HR issues (job applications, salary, performance, vacation) through the Whistleblower system. These questions should be sent directly to our HR Department.

HR contacts / Kontakty HR

If you have any suggestions for improvement in the company, we encourage you to use direct email to the relevant contact persons.

All contacts / Wszystkie kontakty

Do czego służy system Whistleblower*?

W przypadku zaobserwowania, lub podejrzenia, w pracy zachowań, które według Ciebie są niesprawiedliwe, dyskryminujące lub w jakikolwiek sposób naruszające prawo, Whistleblower pozwala na wysłanie anonimowej wiadomości do kierownictwa firmy BIC Electric. Z tej możliwości mogą korzystać nie tylko nasi pracownicy ale także klienci, dostawcy, interesariusze oraz inne osoby trzecie. Rejestracja nie jest wymagana. Zachęcamy każdego, kto uważa, że posiada wiedzę istotną lub pożyteczną dla BIC Electric do podzielenia się nią w wiadomości.

 

Jak działa system Whistleblower?

Wszelkie informacje przekazane w ramach tego systemu są rozpatrywane z zachowaniem poufności, Połączenie internetowe pomiędzy twoim komputerem a serwerem jest zaszyfrowane (protokół https i ikona kłódki przy adresie strony). Dołożyliśmy starań aby do przekazanych wiadomości, ani do danych pozwalających na identyfikację osoby zgłąszającej nie mieli dostępu ani administratorzy strony, właściciel serwera ani osoby trzecie. Wiadomości nie są zapisywane na serwerze. Możliwe jest wysyłanie plików .jpg, .jpeg, .gif, .png, .pdf nie większych niż 3 MB.

Zgłoszenia będą bezpośrednio i anonimowo przekazywane do kierownictwa firmy i w razie konieczności podjęte zostaną niezbędne działania. Niektóre zgłoszenia będą omawiane w trakcie spotkań Management Forum.

Ponieważ system zapewnia anonimowość, nie istnieje techniczna możliwość napisania odpowiedzi na Twoje zgłoszenie, chyba, że pozostawisz dane kontaktowe – wybór należy do Ciebie.

 

Do czego nie służy system Whistleblower?

Kwestie związane z zatrudnieniem i kadrowością („HR”: podanie o pracę, wynagrodzenia, efektywność pracy, urlopy) nie powinny być zgłaszane w ramach systemu Whistleblower. Prosimy kierować takie pytania bezpośrednio do działu HR.
HR contacts / Kontakty HR

 

Jeśli masz jakiś pomysł na usprawnienia firmy, zachęcamy do kontaktu z odpowiednimi osobami.
All contacts / Wszystkie kontakty